މ. ކޮޅުފުށީގައި ކޮވިޑް19 ފެތުރެމުންދާތީ އަތޮޅު އަދި ރަށު ފެންވަރުގައި ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް ނިންމައިފި!

މ. ކޮޅުފުށީ ބައެއް މީހުން ކޮވިޑް 19 އަށް ފައްސިވުމާގުޅިގެން އަތޮޅު އަދި ރަށު ފެންވަރުގައި އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކާ ބެހޭގޮތުން އަތޮޅު ކައުންސިލާއި، ރަށު ކައުންސިލްތައް ހިމެނޭގޮތަށް

Read more

އަމިއްލަފަރާތަކުން މިކައުންސިލަށް ސެނެޓައިޒަރ ސްޓޭންޑެއް ހަދިޔާކުރައްވައިފި!

މ. މުލީ ޢަޒުމް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޒާހިރު މި ކައުންސިލަށް ސެނިޓައިޒަރ ސްޓޭންޑެއް ހަދިޔާ ކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު 11:30 ގައި މި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ

Read more

މ. ކޮޅުފުށީ ބައެއް މީހުން ކޮވިޑް 19 އަށް ފައްސިވުމާގުޅިގެން އަތޮޅު އަދި ރަށު ފެންވަރުގައި އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭގޮތުން މ. އަތޮޅު ކޮވިޑް ޓާސްކްފޯސްއިން ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

މ. ކޮޅުފުށީ ބައެއް މީހުން ކޮވިޑް 19 އަށް ފައްސިވުމާގުޅިގެން އަތޮޅު އަދި ރަށު ފެންވަރުގައި އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް 2021 ޖަނަވަރީ 26 ވަނަ

Read more

މ. ކޮޅުފުށީ ބައެއް މީހުން ކޮވިޑް 19 އަށް ފައްސިވުމާގުޅިގެން އަތޮޅު އަދި ރަށު ފެންވަރުގައި އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ޒޫމް މީޓިންގ އެއް ބާއްވައިފި!

މ. ކޮޅުފުށީ ބައެއް މީހުން ކޮވިޑް 19 އަށް ފައްސިވުމާގުޅިގެން އަތޮޅު އަދި ރަށު ފެންވަރުގައި އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް މި ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން އަތޮޅު

Read more

ވިހާމަރުވާ މީހުންގެ ރެކޯޑް ގެމެން ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ބަލަހައްޓަން ފަށަނީ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިހާމަރުވާ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ދުވަހުން ދުވަހަށް ރެކޯޑްކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ ޒަމާނީ ޓެކެނޮލޮޖީގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއާއި، ކަމާގުޅޭ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ކައުންސިލްތައް ގުޅިގެން

Read more