މ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނިޔާޒު އައްޔަން ކުރައްވައިފި

މ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނިޔާޒު މިއަދު  އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ. 19 މާރިޗް 1998 ގައި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީހުގެ އެސިސްޓެންޓް

Read more

މ. އަތޮޅު ވޮލީ މުބާރާތް 2023 ގެ ފިރިހެނުންގެ ޗެމްޕިއަންކަން މ. މުލީ ވޮލީޓީމް އަދި އަންހެނުންގެ ޗެމްޕިއަންކަން މ. ވޭވަށު އެކުވެރިންގެ ދިރުންގެ ޓީމު ހޯދައިފި.

މ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 05 ވަނަ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޜަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން މ.މުލީ ވޮލީ ޓީމް ހޯދީ ފައިނަލްގައި މ. މުލަކު ވޮލީ ކްލަބާ ބައްދަލުކޮށް

Read more

މ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 05ވަނަ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް މިމަހު 18 އިން 28 އަށް މ. ކޮޅުފުށީގައި ކުރިއަށްދާނެ!

މ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 05 ވަނަ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް މިމަހުގެ 18 އިން 28 އަށް މ.ކޮޅުފުށީގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. މ.އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ހުޅުވާލައިގެން

Read more

މ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފ. އަތޮޅަށް ދަތުރެއް ކޮށްފި

މިމަހު 08 އިން 09 އަށް މ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަދި ހުރިހާ މެމްބަރުންނާއި، އަތޮޅު ކައުންސިލާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން ހިމެނޭގޮތަށް ނިލަންދެއަތޮޅަށް ދަތުރެއް

Read more

މ.އަތޮޅުގެ ކައުންސިލްތަކާއި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން 200،000.00 ދެލައްކަ ރުފިޔާގެ އެހީއެއް ޕާކިސްތާނަށް!

ޕާކިސްތާނަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ހިނގައިދިޔަ ހާދިސާތަކުގައި ފެންބޮޑުވެ އެގައުމުވަނީ ނާޒުކު ޙާލަތަކަށް ވެއްޓިފައެވެ. އެ ޤައުމުގެ އެތައް މިލިޔަން މީހުންނަށް އަވަސް އިންސާނީ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވެފައިވާކަމަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ

Read more

ދިވެހިބަހަށް އަހުލުވެރިކުމުގެ ކޯހެއް ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބާއްވައިފި

ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑަމީއާއި މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ގުޅިގެން މިއަތޮޅުގައި ތިއްބެވި ސަރުކާރު މުވައްޒަފުން ދިވެހިބަހަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ކުރު ކޯހެއް ބާއްވައިފިއެވެ. 2022 ސެޕްޓެމްބަރ 8 ން

Read more

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މ. އަތޮޅުގެ 5 ރަށަކަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް މިއަތޮޅުގެ 5 ރަށަކަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވައިފިއެވެ. މިދަތުރުފުޅުގައި ރައީސްގެ އަރިހުގައި ބައެއް ވަޒީރުންނާއި، ސަރުކާރުގެ މަތީފަންތީގެ ވަފުދެއް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

Read more

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ 2021 ވަނައަހަރުގެ މަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރ ކޮށްފި

ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުންދަނީ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނާއި އަދި އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުމަށް ޤަވްމީ ފެންވަރުގައި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއިން ކުރިއަށް ގެންދަވާ ޕްގްރާމްގެ ދަށުން

Read more

މ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ މެމްބަރުންނަށް އަމާޒު ކުރެވިގެން ސޯޝަލް ބިހޭވިޔަރ ޗޭންޖް ނުވަތަ SBC ގެ އުކުޅުތައް ބޭނުންކުރުމަށް ދަސްކޮށްދޭ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި!

    ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީ އާއި ޔުނިސެފް ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫން (2010/7) ގެ ދަށުން އިންތިޚާބުވެފައިވާ ކައުންސިލްތަކާއި އަންހެނުންގެ

Read more

ޕާކިސްތާން ސަރުކާރުގެ އެހީގައި މ. މުލީގައި މ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ޢިމާރާތްކުރާ "ޤާޢިދޭ އަޢުޒަމް މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖިނާހް މެމޯރިއަލް ޕާކިސްތާން- މޯލްޑިވްސް ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރ" ގެ ބިންގާ 2022 ފެބުރުއަރީ 13 ވީ އާދީއްތަ ދުވަހު އަޅައިފި

ޕާކިސްތާން ސަރުކާރުގެ އެހީގައި މ. މުލީގައި މ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ޢިމާރާތްކުރާ “ޤާޢިދޭ އަޢުޒަމް މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖިނާހް މެމޯރިއަލް ޕާކިސްތާން- މޯލްޑިވްސް ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރ”

Read more