މ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 2023 ވަނައަހަރުގެ އަހަރީ ހަފްލާ ފާހަގަކޮށްފި

ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި، ކުންފުނިތަކާއި، ޚިދުމަތްދޭ އެހެނިހެން ތަންތަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ، ޚިދުމަތްތެރި މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން އިނާމު ދިނުމުގެ އަހަރީ ޙަފްލާތައް ބާއްވަމުން ގެންދިއުމަކީ

Read more

މިއަތޮޅު ވޭވަށް އަދި ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި އައި.ޑީ.ކާޑު ހެއްދުމަށް މަޢުލޫމާތު ނެގުމުގެ ސިސްޓަމް ޤާއިމްކުރުން.

މ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޚަރަދުގައި މިއަތޮޅު ވޭވަށާއި، ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގައި އައި.ޑީ ކާޑު ހެއްދުމަށް މަޢުލޫމާތު ނެގުމަށް ބޭނުންވާ ސިސްޓަމް ބަހައްޓައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް

Read more

މ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނިޔާޒު އައްޔަން ކުރައްވައިފި

މ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނިޔާޒު މިއަދު  އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ. 19 މާރިޗް 1998 ގައި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީހުގެ އެސިސްޓެންޓް

Read more

މ. އަތޮޅު ވޮލީ މުބާރާތް 2023 ގެ ފިރިހެނުންގެ ޗެމްޕިއަންކަން މ. މުލީ ވޮލީޓީމް އަދި އަންހެނުންގެ ޗެމްޕިއަންކަން މ. ވޭވަށު އެކުވެރިންގެ ދިރުންގެ ޓީމު ހޯދައިފި.

މ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 05 ވަނަ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޜަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން މ.މުލީ ވޮލީ ޓީމް ހޯދީ ފައިނަލްގައި މ. މުލަކު ވޮލީ ކްލަބާ ބައްދަލުކޮށް

Read more

މ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 05ވަނަ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް މިމަހު 18 އިން 28 އަށް މ. ކޮޅުފުށީގައި ކުރިއަށްދާނެ!

މ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 05 ވަނަ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް މިމަހުގެ 18 އިން 28 އަށް މ.ކޮޅުފުށީގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. މ.އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ހުޅުވާލައިގެން

Read more

މ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފ. އަތޮޅަށް ދަތުރެއް ކޮށްފި

މިމަހު 08 އިން 09 އަށް މ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަދި ހުރިހާ މެމްބަރުންނާއި، އަތޮޅު ކައުންސިލާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން ހިމެނޭގޮތަށް ނިލަންދެއަތޮޅަށް ދަތުރެއް

Read more

މ.އަތޮޅުގެ ކައުންސިލްތަކާއި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން 200،000.00 ދެލައްކަ ރުފިޔާގެ އެހީއެއް ޕާކިސްތާނަށް!

ޕާކިސްތާނަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ހިނގައިދިޔަ ހާދިސާތަކުގައި ފެންބޮޑުވެ އެގައުމުވަނީ ނާޒުކު ޙާލަތަކަށް ވެއްޓިފައެވެ. އެ ޤައުމުގެ އެތައް މިލިޔަން މީހުންނަށް އަވަސް އިންސާނީ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވެފައިވާކަމަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ

Read more

ދިވެހިބަހަށް އަހުލުވެރިކުމުގެ ކޯހެއް ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބާއްވައިފި

ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑަމީއާއި މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ގުޅިގެން މިއަތޮޅުގައި ތިއްބެވި ސަރުކާރު މުވައްޒަފުން ދިވެހިބަހަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ކުރު ކޯހެއް ބާއްވައިފިއެވެ. 2022 ސެޕްޓެމްބަރ 8 ން

Read more

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މ. އަތޮޅުގެ 5 ރަށަކަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް މިއަތޮޅުގެ 5 ރަށަކަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވައިފިއެވެ. މިދަތުރުފުޅުގައި ރައީސްގެ އަރިހުގައި ބައެއް ވަޒީރުންނާއި، ސަރުކާރުގެ މަތީފަންތީގެ ވަފުދެއް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

Read more