މ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނިޔާޒު އައްޔަން ކުރައްވައިފި

މ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނިޔާޒު މިއަދު  އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ. 19 މާރިޗް 1998 ގައި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީހުގެ އެސިސްޓެންޓް

Read more

މ. އަތޮޅު ވޮލީ މުބާރާތް 2023 ގެ ފިރިހެނުންގެ ޗެމްޕިއަންކަން މ. މުލީ ވޮލީޓީމް އަދި އަންހެނުންގެ ޗެމްޕިއަންކަން މ. ވޭވަށު އެކުވެރިންގެ ދިރުންގެ ޓީމު ހޯދައިފި.

މ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 05 ވަނަ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޜަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން މ.މުލީ ވޮލީ ޓީމް ހޯދީ ފައިނަލްގައި މ. މުލަކު ވޮލީ ކްލަބާ ބައްދަލުކޮށް

Read more

މ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 05ވަނަ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް މިމަހު 18 އިން 28 އަށް މ. ކޮޅުފުށީގައި ކުރިއަށްދާނެ!

މ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 05 ވަނަ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް މިމަހުގެ 18 އިން 28 އަށް މ.ކޮޅުފުށީގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. މ.އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ހުޅުވާލައިގެން

Read more

މ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފ. އަތޮޅަށް ދަތުރެއް ކޮށްފި

މިމަހު 08 އިން 09 އަށް މ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަދި ހުރިހާ މެމްބަރުންނާއި، އަތޮޅު ކައުންސިލާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން ހިމެނޭގޮތަށް ނިލަންދެއަތޮޅަށް ދަތުރެއް

Read more