އަވަށްޓެރި ފުލުންހުންގެ ހަފްތާ 2022 ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރުގައި މ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބައިވެރިވުން