ދިވެހި ދައުލަތަށް ގިނަދުވަހު ޚިދުމަތް ކުރެއްވުމުގެ އިނާމް މ. އަތޮޅުގެ 2 ބޭފުޅަކަށް ލިބިވަޑައިގެންފި

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވަޒީފާގައި ދިގުމުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް ކޮށްދެއްވާފައިވާ 2 ބޭފުޅަކަށް ޤައުމީ ޚިދުމަތުގެ އިނާމް ލިބިލައްވައިފިއެވެ. މި އިނާމް ޙަވާލުކޮށްދެއްވީ ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި

Read more

މ. ނާލާފުށީގައި އެއްގަމު ލައިސަންސް ބުރެއް ބާއްވައިފި

މިއިދާރާއާއި މ. ނާލާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ގުޅިގެން މ. ނާލާފުށީގައި  އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީންލީ އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގައި

Read more

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 25 ވަނަ ޤުރުއާން މުބާރާތް ބާއްވައިފި

މިކައުންސިލާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކާއި އަދި ސްކޫލްތައް ގުޅިގެން މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 25 ވަނަ ޤުރުއާން މުބާރާތް ބާއްވާފިއެވެ. މި މުބާރާތުގައި މިއަތޮޅުގެ ރަތްމަންދޫ، ވޭވަށް ފިޔަވައި އެހެން

Read more