މ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 05ވަނަ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް މިމަހު 18 އިން 28 އަށް މ. ކޮޅުފުށީގައި ކުރިއަށްދާނެ!

މ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 05 ވަނަ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް މިމަހުގެ 18 އިން 28 އަށް މ.ކޮޅުފުށީގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. މ.އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ހުޅުވާލައިގެން

Read more

މ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފ. އަތޮޅަށް ދަތުރެއް ކޮށްފި

މިމަހު 08 އިން 09 އަށް މ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަދި ހުރިހާ މެމްބަރުންނާއި، އަތޮޅު ކައުންސިލާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން ހިމެނޭގޮތަށް ނިލަންދެއަތޮޅަށް ދަތުރެއް

Read more