މ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން މާހެފުން ބާއްވައިފި

ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހަށް މަރުޙަބާ ކިއުމުގެ ގޮތުން މ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވަމުން ގެންދާ މާހެފުން މިއަދު މެންދުރު ފަހު  2:45 ގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މި މާހެފުން އޮތީ މ.އަތޮޅު ސްޓޭޓު ހައުސްގެ ގޯތިތެރޭގައެވެ.

މި މާހެފުމުގައި މ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން މ.އަތޮޅު ރަށުކައުންސިލް ތަކުން ބައިވެރިވިއެވެ.