މ.އަތޮޅު 08ރަށުގެ ރަށު ކައުންސިލް އިދާރާއާއި، މ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ އަދި މ. އަތޮޅު ސްޓޭޓް ހައުސްއަށް ބޭނުންވާ 10ކިލޯވޯޓްގެ (އޮންގްރިޑް 3 ފޭސް) 10 ސޯލާ ޕެނަލް ސަޕްލައި ކޮށްދީ އިންސްޓޯލްކޮށް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއްހޯދުން

Download (PDF)