ރޯޑްވަރދިނަސް

އެއްގަމު އުޅަނދު ފަހަރުގެ ރޯޑްވަރދިނަސް ޓެސްޓް ހެދުމުގެ ޤަވާޢިދު

މި އަތޮޅުގައި އެއްގަމު އުޅަނދު ފަހަރުގެ ރޯޑްވަރދިނަސް ޓެސްޓް ހެދުމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސް އޮތޯރިޓީން މިވަގުތު ހުއްދަދެއްވާފައިވަނީ މ. މުލީ ގައި ހުންނަ "ބާޑީގަރާޖު" އަށެވެ.

Download (PDF)